Home » example » T-SHIRTS » [Kanji] brushed UFO T-Shirt

[Kanji] brushed UFO T-Shirt

posted in: example, T-SHIRTS 0
[Kanji] brushed UFO T-Shirt
Japanese says “Mi-Kaku-Nin Hi-Ko-Bu-Tai”. Abbreviation for unidentified flying object. Flying saucer etc.
[Kanji] brushed UFO T-Shirt