Home » example » T-SHIRTS » [Kanji] against a tax increase. T-shirt

[Kanji] against a tax increase. T-shirt

posted in: example, T-SHIRTS 0

against a tax increase. penmanship in Kanji 増税反対 T-Shirt

[Kanji] against a tax increase. 増税反対 T-Shirt
Japan calls “Zo Zei Han Tai”.